Ngành công nghiệp quảng cáo còn rất nhiều thứ phải làm!

Cuộc khảo sát của BBH NY cho thấy ngành công nghiệp quảng cáo  vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Khoảng 1/3 số người gia nhập ngành như các planner hoặc các nhà chiến lược tin rằng ngành công nghiệp không hoan nghênh sự đa dạng.
Nghiên cứu, bởi BBH NY, cũng nhận thấy rằng một phần lớn cảm thấy ngành quảng cáo ngang hàng những ngành khác khi được hỏi liệu họ có nghĩ rằng ngành quảng cáo hấp dẫn hơn, bằng nhau hoặc ít hơn các ngành khác (44% hấp dẫn hơn, 42% bằng nhau và 13% ít hơn ).
50 người tham gia khảo sát, từ 21 đến 35 tuổi từ khắp nơi trên thế giới, tham gia vào một trại khởi động được tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng 7, kết thúc với chương trình Tìm kiếm Tâm hồn của Griffin Farley vào tối thứ Ba.
Sarah Watson, chủ tịch, giám đốc chiến lược toàn cầu và New York tại BBH NY, cho biết: “Các vấn đề về sự đa dạng, tính tổng thể và quấy rối tình dục đang diễn ra trong các ngành quảng cáo.
“Những kết quả này cho thấy rằng ngành công nghiệp quảng cáo cần thay đổi nhiều để đi có được tính tổng thể và đa dạng cho các planners. Tuy nhiên, câu trả lời cũng cho thấy rằng thế hệ tài năng mới muốn tham gia giải quyết những vấn đề rất nghiêm trọng này, và muốn sử dụng quảng cáo như một công cụ truyền thông”
Trên thực tế, theo khảo sát, 91% cho biết quảng cáo là lựa chọn nghề số một của họ.
Câu trả lời khảo sát dài hơn cho thấy một cam kết thúc đẩy sự bao gồm và đa dạng trong ngành, với một người trả lời nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể là một người cố vấn cho những phụ nữ trẻ khác, và sự nghiệp của tôi có thể nâng cao kinh nghiệm trong ngành này. “
Một người khác nói thêm: “Mục tiêu của tôi là kết nối các nhà hoạt động với công việc của tôi. Tôi cũng hướng tới việc giúp đỡ các chuyên gia trẻ, những người ít có sự kết nối để có thể thành công trong ngành công nghiệp này.” Farley, một giám đốc chiến lược đã bị ung thư sáu năm trước, dành riêng thời gian để chỉ dẫn cho một agency non trẻ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME
+
Call me!