Seeding trong Digital Marketing Plan

Công cụ Seeding trong Digital Marketing Seeding có thể vừa được sử dụng độc lập vừa bổ trợ trong các chiến dịch marketing/ truyền thông. Tuỳ vào hoàn cảnh mà marketers áp dụng seeding vào cho phù hợp. Seeding trong Digital Marketing được chia làm một số dạng cơ bản như seeding forum, seeding group, […]

Lưu ý khi seeding forum

Mặc dù sự vượt lên của mạng xã hội, nhưng forum vẫn đang là nơi chia sẻ và tìm kiếm thông tin đáng tin cậy. Đặc biệt các diễn đàn lớn có số thành viên hoạt động đều đặn. Tuy nhiên, các moderator hay admin ở forum đều rất cao tay trong chặn “seeding forum”. […]

CALL ME
+
Call me!